Biuro księgowe, usługi rachunkowe

Biuro księgowe FIGURES wywodzi się z Grupy Kapitałowej DGA, w ramach której usługi rachunkowe oraz kadrowo–płacowe były świadczone przez ponad 20 lat (od roku 1991). W roku 2013, osoby z kadry zarządzającej spółką Kancelaria Rachunkowa FIGURES Sp. z o.o., wykupiły udziały od DGA S.A. Był to pierwszy w historii Grupy DGA wykup udziałów przez osoby zarządzające spółką.

Indywidualne podejście

FIGURES, biuro rachunkowe, hołduje zasadzie, że każdy klient ma inne potrzeby i oczekiwania. Szanujemy wyjątkowość naszych klientów, dlatego też priorytetem jest dla nas indywidualne podejście do każdego z nich, oparte na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Każde biuro rachunkowe FIGURES, zapewnia sprawną komunikację, szybką wymianę informacji oraz stały wgląd w bieżącą sytuację finansową. Strategię rozwoju opieramy na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych i organizacyjnych.

Nasze biuro rachunkowe umożliwia klientom bezpłatne korzystanie z udogodnień elektronicznego obiegu dokumentów, który pozwala na znaczne usprawnienie procesów w obszarze rachunkowości i finansów. Oferujemy nie tylko rzetelne usługi księgowe, ale również (a może przede wszystkim) wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych w postaci bieżącej i wiarygodnej informacji o sytuacji majątkowej i wyniku finansowym Spółki.

Nasze oddziały:

Profesjonalni i kwalifikowani specjaliści

Kancelaria posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych nadane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów – nr ewidencyjny 3061. Wszystkie oddziały biura księgowego FIGURES, zatrudniają biegłych rewidentów oraz specjalistów, którzy spełniają wymogi kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (posiadają świadectwa wydane przez Ministerstwo Finansów).

Realizując politykę najwyższej jakości naszych usług korzystamy ze stałego wsparcia merytorycznego doradców podatkowych oraz radców prawnych. Zobowiązujemy się do rzetelnych działań i przestrzegania najwyższych standardów etyki zawodu. Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów, który oferujemy naszym Klientom bezpłatnie, oferta biura rachunkowego dostępna jest dla firm z całego kraju.

Oferujemy:

Szeroka gama usług księgowych oferowanych przez FIGURES biuro księgowe to:

Nasi klienci

Zaloguj się do e.figures   :   Zaloguj się do Panelu Menedżera