Figures

więcej zysku z Twoich środków

Usługi ikona nieskonczonosci

Kadry i płace 

FIGURES oferuje outsourcing kadrowo-płacowy dla średnich i dużych przedsiębiorstw. W zależności od oczekiwań klientów proponujemy outsourcing płac obejmujący rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne lub pełen outsourcing kadr i płac w którym przejmujemy wszystkie zadania działu prowadzącego kadry i płace.

Outsourcing kadr i płac

Oferowany outsourcing płacowy zapewnia pełną poufność i ochronę danych wrażliwych.
Zapytaj o outsourcing kadr.

Kadry i płace

Obsługa kadrowo-płacowa

Usługa obejmuje obszar kalkulacji wynagrodzeń oraz administracji kadrowej zgodnie z wymogami prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniach społecznych oraz przepisów podatkowych. Obsługa płacowa: naliczani... » czytaj więcej

Obsługa kadrowo-płacowa

Przeglądy kadrowo-płacowe

Przegląd obejmuje weryfikację jednego lub kilku obszarów w obrębie administracji kadrowo–płacowej w celu wczesnego wykrycia potencjalnych nieprawidłowości oraz określenie zakresu ewentualnego ryzyka. ... » czytaj więcej

Przeglądy kadrowo-płacowe

Audyty dokumentacji personalnej

Audyty obejmują analizę: akt osobowych pracowników (teczki pracownicze), uregulowań wewnętrznych – np. procedury, regulaminy, uchwały, wzorów dokumentacji stosowanej w administracji personalnej – n... » czytaj więcej

Audyty dokumentacji personalnej

Opracowywanie dokumentacji wewnętrznej

Proponujemy Państwu usługę opracowania następujących dokumentów wewnętrznych firmy z zakresu administracji personalnej: regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zakładowego funduszu ś... » czytaj więcej

Opracowywanie dokumentacji wewnętrznej

Doradztwo i opinie

Doradztwo z obszaru prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje m. in. udzielanie konsultacji oraz opracowanie pisemnych opinii w zakresie stosowania przepisów i dobrych praktyk w zakresie administ... » czytaj więcej

Doradztwo i opinie