dobre relacje równa się efektywna współpraca

Kontakt ikona nieskonczonosci

Kontakt

Biuro Poznań

ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
budynek biurowy „Delta”, IV piętro,
Sekretariat, tel.: +48 61 643 53 16;
fax.: +48 61 643 52 54

Biuro Warszawa

Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa,
Centrum Bankowo-Biurowe „Kaskada”, IV piętro
Sekretariat, tel.: +48 22 850 90 60

Biuro Kraków

ul. Smoleńsk 24/1
31-112 Kraków
Sekretariat, tel.: +48 12 348 03 20

e-mail: kancelaria@figures.com.pl
NIP 778-14-30-896
REGON  300152025

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 244234

kapitał zakładowy 1 230 000 PLN
konto bankowe BRE Bank S.A. 63 1140 1124 0000 5901 9600 1001

Sprzedaż

Zbigniew Bąk
Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży
Tel. 607 708 888   
z.bak@figures.com.pl