więcej zysku z Twoich środków

Biuro księgowe Kraków ikona nieskonczonosci

Księgowość Grup Kapitałowych Kraków

06/07/2015

Dużym spółkom wiele problemów może przysporzyć rachunkowość grup kapitałowych. Kraków, na obszarze którego działamy, to miasto, gdzie mieści się wiele biur rachunkowych, oferujących usługi takie, jak sprawozdania finansowe. Dlaczego więc mają Państwo wybrać naszą kancelarię? 

Spełniamy wszystkie standardy!

Po pierwsze, wybór Figures to gwarancja terminowego wykonania zlecenia – każdy rodzaj dokumentacji finansowej – a sprawozdanie skonsolidowane w szczególności – wymagają trzymania się ściśle określonych ram czasowych. Większym podmiotom może być trudniej, ponieważ ich rozliczenia często bywają bardziej złożone. Skorzystanie z naszej oferty usprawni obieg dokumentacji w firmie, a także przyczyni się do znacznego skrócenia procesu przetwarzania informacji finansowej. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

Żeby dać Państwu pewność, że nasze dokumenty spełniają wszystkie normy prawne, przygotowaliśmy wykaz standardów, w oparciu o które powstają nasze sprawozdania w ramach księgowości grup kapitałowych:

  • przepisy ustawy o rachunkowości,
  • sprawozdawczość giełdowa – okresowe raporty giełdowe zgodnie z uregulowaniami dotyczącymi rynków kapitałowych,
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
  • inne światowe standardy: HB II, US GAAP.