Figures

więcej zysku z Twoich środków

Usługi ikona nieskonczonosci

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Prowadząc rachunkowość grup kapitałowych przygotujemy zarówno sprawozdania finansowe spółek będących członkami grupy jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy.

Rachunkowość grup kapitałowych

W ramach usługi FIGURES przygotowuje także sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF lub innymi standardami.
Zapytaj o skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych.

 

Zobacz także:

Księgowość Grup Kapitałowych

Prowadzimy rachunkowość grup kapitałowych. W ramach tej usługi sporządzane są między innymi skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz okresowe raporty wymagane przez przepisy giełdowe. Usługa obejmuje również prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ujednolicenie zasad rachunkowości i raportowania we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej. 

Oferujemy Państwu sprawozdania finansowe sporządzane według następujących standardów: 

  • przepisy ustawy o rachunkowości,
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej  (MSSF),
  • inne światowe standardy: HB II, US GAAP,
  • sprawozdawczość giełdowa – okresowe raporty giełdowe zgodnie z uregulowaniami dotyczącymi rynków kapitałowych.

Korzyści:

  • usprawnienie obiegu dokumentów,
  • skrócenie procesu przetwarzania informacji finansowej,
  • zapewnienie terminowości sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego.