Figures

więcej zysku z Twoich środków

Usługi ikona nieskonczonosci

Pełna księgowość online

Biuro księgowe FIGURES oferuje usługi księgowe dla małych, średnich oraz dużych firm, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Prowadzenie księgowości wielu podmiotów mających siedziby w różnych lokalizacjach jest oparte na elektronicznym obiegu dokumentów, dzięki któremu udostępniamy klientom księgowość online, co znacznie poprawia efektywność pracy. Pełna obsługa księgowa zapewnia klientom wsparcie we wszystkich obszarach związanych z rachunkowością oraz doradztwo księgowe stanowiące wsparcie przy podejmowaniu bieżących decyzji biznesowych.

Profesjonalne prowadzenie księgowości

Obsługa księgowa grup kapitałowych oraz pełna księgowość dużych i średnich firm to także sprawozdawczość finansowa w tym sprawozdania skonsolidowane. Więcej informacji o obsłudze udzielić może księgowa. Poznań i Warszawa to miejsca gdzie zlokalizowane są nasze biura ale oferowana księgowość online sprawia, że księgowy oraz klient mają dostęp do dokumentów z każdego miejsca i w każdym czasie.

Nasze usługi:

Usługi księgowe, pełna księgowość online

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przepisami podatkowymi, polityką (zasadami) rachunkowości oraz innymi wewnętrznymi unormowaniami Klienta. Klientom... » czytaj więcej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgowość, rozliczanie projektów unijnych

Proponujemy Państwu usługę prowadzenia ewidencji księgowej realizowanych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących. Na zlecenie Klienta podejm... » czytaj więcej

Księgowość, rozliczanie projektów unijnych

Księgowość Grup Kapitałowych

Prowadzimy rachunkowość grup kapitałowych. W ramach tej usługi sporządzane są między innymi skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz okresowe raporty wymagane przez przepisy giełdowe. Usługa obejmuj... » czytaj więcej

Księgowość Grup Kapitałowych

Nadzór księgowy i podatkowy

Sprawując nadzór księgowy, pracownik Kancelarii dokonuje weryfikacji (pełnej lub wyrywkowej) dokumentacji księgowej, analizuje salda, uzgadnia księgi i nadzoruje proces księgowania oraz przygotowania ... » czytaj więcej

Nadzór księgowy i podatkowy

Księgowość firm leasingowych

Prowadzenie księgowości firm leasingowych (leasingodawców) zgodnie z: przepisami ustawy o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),   przepisami podatkowymi, poli... » czytaj więcej

Księgowość firm leasingowych