Figures

więcej zysku z Twoich środków

Usługi ikona nieskonczonosci

Outsourcing księgowy i kadrowy

 

Proponujemy pełen outsourcing księgowy tj. przejęcie zadań działu księgowego. Outsourcing księgowości zapewnia lepszą organizację pracy przedsiębiorstwa. Outsourcing usług księgowych umożliwia skoncentrowanie działań na podstawowej działalności firmy.
Zapytaj o outsourcing rachunkowości.

Usługi

7 GŁÓWNYCH korzyści jakie Państwo otrzymujecie współpracując z FIGURES:

  1. możliwość elektronicznej akceptacji dokumentów dzięki systemowi e.figures w każdym miejscu i czasie, np. podczas podróży pociągiem;
  2. dostęp do bieżąco aktualizowanych danych finansowych dzięki połączeniu systemu obiegu dokumentów z systemem księgowym;
  3. nasi klienci otrzymują usługę przygotowania przelewów bankowych bez dodatkowej opłaty;
  4. współpraca z FIGURES opiera się na umowie z określonym okresem wypowiedzenia; możecie ją Państwo rozwiązać w każdym czasie bez uzasadnienia i oczywiście bez  potrzeby wypłaty odprawy;
  5. Outsourcing rachunkowości oraz kadr i płac zapewnia Państwu pełną dyskrecję dzięki odrębnej lokalizacji i pisemnemu zobowiązaniu się naszych pracowników do zachowania poufności; w imieniu naszych klientów przygotowujemy również przelewy wynagrodzeń;
  6. nasze pomieszczenia są strzeżone przed dostępem osób niepowołanych; nikt oprócz naszych pracowników nie ma wstępu na powierzchnie biurowe FIGURES;
  7. Outsourcing usług księgowych i kadrowo płacowych gwarantuje Państwu stały kontakt z osobą obsługującą; w tego typu usługach relacje osobiste są istotną częścią współpracy; w FIGURES rozumiemy, że nie zawsze da się zbudować dobre relacje pomimo starań obu stron, w takich sytuacjach nasi klienci mają możliwość zamiany osoby obsługującej tak, aby zachowane zostały zasady partnerskiej współpracy.